Informasjon om Train-The-Trainer

TTT er et treningsprogram for ledere som ønsker å påvirke medarbeidernes prestasjoner positivt. Programmet er ment å gi personlig og faglig påfyll som bidrar til økte resultater. Programmet er utviklet gjennom utallige prosesser gjennom de siste 25 år og er svært virkningsfylt for ledere og øvrige ressurspersoner som er opptatt av personlig utvikling.

Selskapet er etter endt sertifisering i stand til å utvikle samt gjennomføre egne, interne treninger.

Målgruppe.

Forutsetning for deltakelse er operativt lederansvar fordelt på personal og resultater.

Filosofi.

”Gjennom selverkjennelse av egen adferd, kunnskap og anvendelse av kunnskap vil vi utvikle morgendagens beste trenere!”

Visjon.

”Trenere i verdensklasse!”

Metode.

Programmet er prosess basert, målbart, interaktivt og tilpasset deltakernes kompetanse og organisasjonens utfordringer.

Varighet.

Del I: 7 dager fordelt over 6 måneder (Jan – Mai)

Del II: 7 dager fordelt over 6 måneder (Aug – Des)

Del III: 7 dager fordelt over 1 uke (Jan – Mai)

Sum: 21 dager over ca. 18 måneder

Det avlegges ”eksamen” etter hver del (1 -2 eller 3).