Train-The-Trainer Fordypning

Fordypningsprosessen i vårt ”Train-the-Trainer” program for ledere handler om å gjøre ledere i stand til å få tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter i å kunne trene medarbeidere i egen organisasjon.

Tilpasning og måling

Programmet tilpasses, ”skreddersys” og måles i forkant og mellom treningene etter nærmere samtaler med styringsgruppe.

Praktisk og målbar

Deltakerne arbeider med praktiske, caserelaterte oppgaver og øvelser under treningene og i mellomperioden mellom treningene.

Treningen skal være målbar hvor hver enkelt leder arbeider med egen treningsdagbok for refleksjon, erfaring og læring.

Involvering – om å sette det ut i handling

Det anbefales at treningen involverer nærliggende avdelinger i et 360 graders treningsprogram slik at metoder og tilbakemeldinger kan fungere som viktige innspill til prosessen.

Dersom ledergruppen gjennomfører eller har gjennomført andre prosesser med ResultatPartner, tilpasses dette programmet særskilt.

Prosess

Treningsprogrammet er prosessbasert og tar sikte på et helhetlig treningsprogram innen følgende 7 emner:

Personlig mestring

– vinn din egen fremtid gjennom 7 vinnerstrategier; fra selvledelse til handling!

D.R.I.V.© Adferds Profil

– om å skape et rom for større selvinnsikt og personlig mestring!

Forretningsledelse

– om å skape forankring samt mentalt eierskap hos medarbeidere.

Verdibasert ledelse

– om å skape et oppriktig engasjement og motivasjon gjennom felles verdier.

Kundeorientert ledelse

– om å forankre betydningen av gode relasjoner og kunder.

D.R.I.V.© Leder Adferds Profil

– adferdsorientert ledelse som skaper individuell mestring!

D.R.I.V.© Team Adferds Profil

– om å spille hverandre gode – i gode og dårlige tider; samhandling i praksis!