Tran-The-Trainer 2 –

Trenerrollen og Prestasjonsledelse

Trenerrollen i idretten er mye likt trenerrollen i næringslivet.

Den største forskjellen er at i idretten trener de hele tiden på ferdigheter for å vinne.

De har en struktur. En sekundant. En Coach. Et målesystem.

Og .. de får kontinuerlig feedback og avviker ikke treningsplanen!

Selv ikke når det snør ute :)!

Fase 1: Trenerrollen

Hva kjennetegner ”trenerrollen”?

Hva kan vi lære av idretten?

Coaching og effekten ved å være en god rollemodell.

Fase 2: Kommunikasjon

Kommunikasjonsprosessen

Om å kommunisere og mestre en gruppe

Ord, tonering og stemmens makt

Fase 3; Læringskompetanse

Læringsrevolusjonen – Kompetanseutvikling – Læringsarenaer

Mentale prosesser og læring

Hukommelse og konsentrasjon

Erfaringsbasert læring

Programmering og ”mentale hjernekart”

Fase 4: Individuell innlæring- og arbeidsteknikker

Mind-mapping – Leseteknikk

Hvordan forbedre bearbeidingen av faglitteratur, E-mails, interne skriv og lignende

Personlig veiledning og Coaching

Repetisjonsteknikk

Positiv Mental Læreinnstilling (PML)

Fase 5: Det Lærende Menneske

Personlig intelligens og lærestil

Motivasjon og læring

Utholdenhet og læring

Visualisering, Kreativitet og Læring

Kommunikasjon og Læring

Fase 6: Det Lærende Team

Realkompetanse

Hvordan lærer et Team

Samspillsprosesser og læring

TeamBaserte øvelser – Om å coache et team

Fase 7: Lærings Evaluering

Hvordan bruke det vi allerede kan?

Læringssyklusen

Livet gjentar seg til vi lærer

Følg din indre energi – skap ytre energi

Hvordan takle; Brudd i lærings-forventninger? Viktige læringssituasjoner?