Train-The-Trainer 1: Personlig mestring

«Nøkkelen til et bedre liv.. starter med selvledelse»

Du har hørt det før og er trolig gått lei av å høre det igjen.

Og selv om du vet dette eller har hørt det fra før – er du kanskje som mange andre. Du utsetter eller overser det eller venter på bedre tider… Kjenner deg igjen?

Og de bedre tidene – de er her NÅ!

Fase 1: Introduksjon.

Forandringssamfunnet – kvantesprangene i utvikling

Gjennomgang og evaluering av programmet

Mål for prosessen

Introduksjon til D.R.I.V © AdferdsProfil

TrenerFerdighetsProfil og Personlig UtviklingsKontrakt

Fase 2: Personlig Utviklings samtale

1 times personlig samtale med leder og lederens leder

Fase 3: Personlig mestring 1. ”Selverkjennelse”

Selverkjennelse; fra Sokrates til dagens filosofer

Selverkjennelse gjennom vår ”mennesketrekant”

Våre verdier som grunnlag for rollemodell

Vår bevisste og ubevisste kraft

TrenerFerdighetsProfil; Individuell fremføring

Fase 4: Personlig mestring 2. ”Adferd og personlighet”

Adferd og personlighet

Motivasjon og prestasjoner; Fra ”flytsonen” til ”synkesonen”

Fase 5: Personlig mestring 3. ”Personlig målstyring”

Måldefinisjon; Om å finne balanse mellom personlige og bedriftens mål

Målhjulet; visualisering av egne mål

Personlig målstyring gjennom; Livsfilosofi, visjon, mål, strategier og verdigrunnlag

Fase 6: Personlig mestring. ”Egen programmering”

Mestring av forandringer; Forandringskurvens 7 stadier

Positiv Mental Programmering

Det Indre Mentale Spillet; Hvordan +/- tanker påvirker egen adferd og prestasjoner

Fase 7: Personlig mestring. ”Vinnerformelen for personlig utvikling”

7 vinnerstrategier for personlig mestring:

1. Evnen til selverkjennelse, ressurstilgang og utvikling

2. Evnen til å definere mine verdier, påvirke livsstil og energi

3. Evnen til å definere min visjon, kreativitet og styring

4. Evnen til å definere mål, utholdenhet og oppnå handlekraft

5. Evnen til å skape motivasjon, positivt selvbilde og entusiasme

6. Evnen til å kommunisere, vise empati og samhandling

7. Evnen til å utnytte kompetanse og kvalitet mot personlig mestring