TEAM UTVIKLING

Team definisjon.

”Et team er en gruppe mennesker som når felles mål og resultater gjennom kollektiv innsats og vilje, indre positiv motivasjon, utfyllende kompetanse og aksepterte verdier!”

Felles mål og resultater gjennom kollektiv innsats og vilje.

Et team er en gruppe mennesker som individuelt og kollektivt har en klar oppfatning av hva som kreves for å nå sine mål og resultater. De føler et kollektivt eierskap til hva som må til.

De jobber etter prinsippet ”en for alle – alle for en” hvor det ikke aksepteres noe svakt ledd. Dersom man skulle ha et svakt ledd, sørger man for å tette hullet.

Det finnes ikke noen tapere og noen vinnere; det er sammen for seier som gjelder!

Indre positiv motivasjon.

Motivasjon betyr det som driver mennesker fremover. Det er den indre gløden som kommer opp til overflaten, som gir arbeidet innhold og mening, som gir kraft, energi og utholdenhet til nødvendig innsats, som skaper fremskritt og resultater.

Utfyllende kompetanse.

Det holder ikke å være god alene – over tid. Du har sterkere konkurransekraft dersom du evner, våger og vil bli god sammen med andre! Det krever at man kjenner til hva man er god på selv, innser egne begrensninger og er mottakelig for andres kunnskaper og erfaringer.

Det er smart å spørre og lytte til andre som har gått veien før deg..

Det handler om å være dobbel så god – sammen med andre gode.

Det ser vi daglig eksempler på fra idretten, hvor vinner lagene spiller på samme lag, med samme innsats, med samme mål, med samme treningsmengde, men med ulikt innhold. Fordi de trenger å trene på ulike ferdigheter. Noen er best i angrep mens andre er best i forsvar. Slik er det også for oss i næringslivet; ikke alle passer til alt. Selv om vi ofte skulle få inntrykk av det..

Aksepterte verdier.

Når mennesker først møter hverandre på en felles plattform, skapes livstidsrelasjoner!

Det er når man kjenner at man er på samme frekvens, man snakker samme språk, man blir forstått, akseptert og invitert!

Vinnende team

– om å spille på samme lag, med samme drakt og innsats!

Kommunikasjon og teamroller

– om å forstå og bli forstått!

Motivasjon og teamroller

– om å skape indre driv og kollektiv dra kraft!

Kultur, miljø og holdninger

– verdier som skaper team som gløder!

Personlig forandring og mestring

– om å vinne fremtiden sammen!

Lærende team og organisasjoner

– om å synliggjøre, dele og utnytte kollektiv kompetanse

Det Indre Mentale Spillet

– positiv tankekultur smitter!