Hva er profesjonell kundebehandling og servicekvalitet?

  • Det er kunnskap om hvordan kunder skal behandles for å komme tilbake til oss.
  • Det er holdninger som gjør at service blir et naturlig fenomen for deg.
  • Det er ferdigheter i det å behandle mennesker slik at de føler seg vel.
  • Det er en adferd som viser kunden at du forstår hans eller hennes behov.
  • Det som er 100% sikkert er at UTEN fornøyde og lojale kunder – så er du ute av bransjen fort!
  • Uten fornøyde kunder – får du ikke fornøyde medarbeidere.
  • Uten lojale kunder – tjener du ikke penger.
  • Kunden er din sjef.

Skreddersøm og måling

Vi skreddersyr servicetreningen i fht. dine behov.

Vi tar ofte utgangspunkt i resultater fra kundemålinger (kundetilfredshet – kundelojalitet) og setter opp de viktigste fokusområdene i et Scorecard og Dashboard og ut fra dette tilpasser vi og bygger treningsøvelser.

Deretter gjennomfører vi en ny måling for å måle progresjon og fremgang.

 

Treningstemaer

Serviceutvikling

Servicerollen og Servicekvalitet

Profesjonell kundebehandling

Adferds-Trening

Takling av klager og reklamasjoner

Kommunikasjon – hvordan vinne kunden?

Selgende holdning for servicepersonell

Balansert målstyring i servicerollen

Prosjektledelse og personlig effektivitet