Historien

Etter å ha jobbet som konsulent for et større konsulentselskap fra 1988-1991 med standardiserte, åpne kurs innen lederutvikling, salg og service, uten noen som helst form for tilpasning av program i forhold til deltakernes behov og utfordringer, uten noen form for oppfølging, sikring, måling av prosessen; så ble selskapet ResultatPartner etablert med følgende kongstanke:

«Vi skal skape målbare resultater i et partnerskap med kunder».

Fra første stund ble enkle, manuelle metoder utviklet for å sikre en målbar utvikling av prestasjoner, resultater og konkurranseevne. Første versjon av Improve ble etablert i 1991, deretter utviklet i en enkel database i 1995 for deretter å utvikle Improve basert på Microsoft teknologi (ASP.NET) fra 2005 frem til i dag.

  • Vi har et etablert nettverk av konsulenter og trenere i Norge og Skandinavia.
  • Vi leverer konkrete målbare resultater gjennom et partnerskap med kunder.
  • Vi garanterer resultatutvikling. Det er vårt kundeløfte og varemerke.
  • Vi har utviklet et unikt verktøy som er bredere og dypere enn tilsvarende verktøy på markedet.

Daglig leder og Grunder

Improve er støtte- og sikringsverktøyet i ResultatPartner AS som ble stiftet i 1991 av Ronny A. Nilsen som har 29 års bakgrunn og erfaring fra å trene næringslivet basert på prestasjonsmetoder hentet fra toppidretten (20 år).

Vi tror på prosessbaserte treninger basert på konkrete utviklingstiltak som har direkte effekt på kritiske prestasjons områder i din bedrift.

Vi har valgt en organisasjonsform der et nettverk av konsulenter og teknologiselskaper er tilsluttet Improve, alle med solid ledelses- – og konsulenterfaring og med gode verdier og solide referanser. Selskapet har en sunn økonomi, drives av gode kjerneverdier og har høy anerkjennelse for verktøy, metoder og resultater hos våre kunder.

Målgruppen

Vi jobber utelukkende mot virksomheter som har et sterkt ønske om å bli bedre.

Blant våre kunder er de som scorer høyt på Great Place To Work, Universum og Norsk Kundebarometer.

Dette er fremgangsrike virksomheter ledet av ledere som har et sterkt kundefokus og medarbeiderfokus.

Som har fokus på samhandling og mestring.

Vi har gjennomført målbare prosesser for i overkant av 300 virksomheter i alle bransjer siden 1991.

Unike løsninger

Dette tror vi på ..

Vi tror på at varig endring og forbedring starter med en bevisstgjøringsprosess av styrker og forbedringsområder som må forankres i viljen til å bli bedre og som må praktiseres i hverdagen.

Vi tror videre på at de fleste bedrifter mangler et verktøy som sikrer en målbar utviklingsprosess og som er fleksibelt nok til å kunne tilpasses deres behov.

Vi vet at hverdagen til ledere blir enklere og mer effektivt ved å ta i bruk gode verktøy og treningsprosesser.

Vi har tro på å sertifisere nøkkelpersoner slik at eierskapet og nytteverdien blir høyere dersom den lever internt hos dere.

Vi tror ikke på..

Standardiserte kurs er kortsiktige og ofte ulønnsomme prosjekter. De får ingen langvarig effekt annet enn på kostnader og har ofte en negativ effekt på deltakernes holdninger og motivasjon knyttet til opplæring.

Vi tror ikke på kjappe løsninger som ikke er tilpasset dere og som er mangler måling og oppfølging samt eierskap.