Prestasjons Coaching

Coaching har jo blitt så populært den siste tiden – men virker det?

Ordet coaching handler om å bevisstgjøre og støtte andre i å gjennomføre riktige valg.

Går vi et steg videre handler Prestasjons Coaching om å kunne måle og sikre fremgangen til valgene.

Gjennom vårt treningsprogram vil du både få kunnskap, erfaringer og de rette verktøyene!

Mål

Utvikle ferdigheter til en ny standard!

Innhold

Hva skaper vinnere?

Idrettsutøvere og mål.

Det Indre Mentale Spillet.

Prestasjonsmodell i 4 stadier; Flyt, frustrasjon, irritasjon og synkesone.

Bevissthet gjennom; Tro – talent – kunnskap – vilje – ferdighet – handling og resultater.

Topp-Prestasjoner; Visualisering av dine egne mål og ambisjoner!

Din egen treningsfilosofi som vil inspirere andre!

Om å motivere, inspirere og å støtte medarbeidere mot bedre resultater.

Coach-rollen; Hva kreves og hvilke utfordringer vil du oppleve?

Målmodellen; Hvordan målstyre prestasjoner?

Om å møte andre menneskers ståsted; Bevisstgjøring av indre driv og ytre påvirkning