Vinnere og tapere

I toppidrett deles det ut 3 medaljer, i næringslivet kun 1; Gull! Det som skiller vinnerne fra taperne i fremtiden er ledelsens evne til å skape kollektiv entusiasme gjennom 7 fokusområder:

OrganisasjonsKapitalen

Felles forankret forretningside, visjon, mål, strategier. Felles styringsverktøy som vinner hjertet til kunder og medarbeidere, som gir mening, som skaper lønnsomhet, som skaper konkurransefortrinn, som er fremtidsrettet og som utløser kollektivt engasjement!

Inkluderende lederskap.

Lederskap gjennom å inspirere, motivere og engasjere til glød og oppslutning blant medarbeidere og kunder.

Kontinuerlig forbedring.

Mennesker som får ta del i verdiskapningen med et fokus på kontinuerlig forbedring – skaper lønnsomhet!

Kvalitet.

Kvalitet gjennom hele din interne verdikjede som leverer kvalitet – hver gang!

Utvikling av HumanKapitalen.

HumanKapitalen er bedriftens viktigste ressurs! Personlig utvikling er den viktigste og smarteste investeringen man gjør. Sørg for at dine medarbeidere får utvikle seg med riktig kvalitet, mot riktige mål, med riktige trenere – og du får tifold tilbake!

KundeKapitalen.

Fornøyde kunder skapes gjennom profesjonell ledelse, salg, service og teamlederskap!

KulturKapitalen.

Mennesker som deler et felles sett med aksepterte og levende verdier; verdibasert samhandling, vinner fremtiden sammen!

Utviklings temaer

Etablering av konkurransedyktig Forretningsidè, Visjon, Mål, Strategier og Verdier

Målstyrt ledelse: Kraften i Forankrede Visjoner til Bedre Resultater

Verdibasert ledelse; Verdier som drakraft!

Bedre Intern Kommunikasjon

Våre Ansvar og Roller – Samhandling

Bedriftskulturen som drivkraft

Strategisk kompetanseutvikling