Hva er Improve Software

Næringslivets og idrettens trenings- og prestasjonsverktøy!
Improve Performance & Training Systems (IPTS)  er et unikt verktøy for å systematisere trening og utvikling samt visualisere prestasjoner.

Mer informasjon: www.improve.no

Uansett nivå, bredde eller dybde; Improve er et av markedets mest avanserte system som sikrer prestasjoner og resultater.

Det handler om systematikk og kontroll; om å sette trening i system for å sikre kontroll på prestasjoner.

Brukere er gjerne ledere og trenere på ulike nivåer som bruker systemet for å forbedre seg selv, sitt team, sin organisasjon, forening eller klubb, som ønsker å sette en ny standard for kundeservice, forbedre kulturen og samhandlingen eller andre fokusområder.

Ett felles mål er at systemet er for de som tar trening og utvikling på alvor!

Som et idrettslag i eliteserien; spillerne er avhengig av å ha en spillende trener, som har etablert gode spilleregler (verdier), konkrete mål (overordnede og operative mål), effektive treningsplaner (strategier) og en motiverende drøm (visjon) om å vinne mesterskapet gjennom en prestasjonskultur som spiller hverandre gode hver dag!
Slik er det også i næringslivet. Der lederen er den spillende treneren. Som har effektive og sanntids målinger av selskapets prestasjoner, fra topp til bunn og helt ut i kundeleddet.

Metode som virker!

Gjennom 25 år har vi samlet alt det vi vet om trening, utvikling og rekruttering som gir målbar konkurranseevne og resultater.

Som leder vil du få tilgang til et av markedets mest oppdaterte og komplette styringsverktøy som garantert vil øke din virksomhets konkurranseevne.
Som gir deg sanntids målinger av dagens prestasjoner i hele din organisasjon.
Som gir deg Beste Praksis av treningsøvelser som gir varig resultatforbedring.
Som skaper en felles prestasjonskultur der du kan Benchmarke/sammenligne team mot team, organisasjon mot organisasjon eller medarbeider mot medarbeider sine prestasjoner, der du kårer selskapets topp 3 liste.
Som sikrer rekrutteringsprosessen gjennom effektive verktøy.
Unnværlig i fht. å fatte riktige beslutninger på veien mot dine mål.

Vår filosofi

Vi tror på at virksomhetens konkurranseevne er avhengig av fornøyde medarbeidere som skaper fornøyde kunder. Det gir positive resultater!

Improve Software

Vi tilbyr bruk av softwaret Improve Performance Systems i 2 varianter; begge volumlisensiert:

Kun Improve Software

Systemet kan leveres med kun software etter veiledende priser basert på antall brukere. Software as a Service (SaaS) i hht. mnd. pris i menyen til venstre.

Improve Software samt ferdige maler

Improve kan også leveres med ferdige maler til å gjennomføre medarbeidersamtaler, lederferdighets vurderinger (360 assessments), vurdering av salgs- og service-ferdigheter (360 assessments) der man definerer konkrete fokusområder (KPI`er), setter mål (3-4 målings-intervaller à 4-6 ukers intervall), definerer treningsøvelser for å nå målene der nærmeste leder eller coach støtter opp under vurderingen med egen brukerkonto på Improve Treningsportal. Dette til forskjell fra de fleste systemer i dag som er papirbaserte og ikke knyttet til et utviklingsløp!

Et komplett verktøy for virksomhetsstyring

Improve Performance Systems er et webbasert verktøy som ikke krever noen form for installasjon på din lokale server. Du gis helt enkelt tilgangsrettigheter, brukernavn og passord og dermed er du online i fht. din virksomhets prestasjoner!

Følgende moduler er tilgjengelig:

Improve Bruker og Organisasjonsmodul.
Improve Performance Management Systems (Dashboard / Scorecard)
Improve Profile Management Systems (Profiler/Assessments/360)
Improve Training Systems (Utvikling av treningsøvelser på alle nivåer)
Improve Rekrutteringssystems (Kandidatevaluering / Referansesjekk)
Improve Sport (Trener- og Spillerutvikling)
Målgruppe: Organisasjon. Team. Medarbeider, Kunde, Partner. Kandidater/Jobbsøkere.

Fullverdig system som ivaretar;

Prosess- og prosjektmodul som styrer trening, utvikling og rekrutterings -prosesser fra start til mål
Styringskort; DashBoards, ScoreCards, Strategi- og Målkort, Trenings Dagbok, PrestasjonsForum
Improve Performance Management Systems
Målgruppe: Organisasjon. Team. Medarbeider. Kunde. Partner. Kandidater/Jobbsøkere. Trenere. Utøvere (alle nivåer).

Dashboards og Scorecards basert på:

AdferdsProfiler (DRIV AdferdsProfil)
FerdighetsProfiler (360)
PrestasjonsProfiler (360)
TilfredshetProfiler (360)
KunnskapsProfiler (Kompetanse, Erfaring, Evner)
Fysiske, Tekniske, Taktiske, Mentale, Relasjonelle Tester og Profiler
For personalutvikling (utøvere)
Følgende områder er kun eksempler på bruksområder. Systemet er såvidt fleksibelt at du kan bruke dette på utallige områder.

1.     Medarbeidersamtaler / Treningsplan / Utviklingsplan

Du kan erstatte dagens papirbaserte systemer for å gjennomføre en medarbeider-samtale med å legge disse inn I Improve og å få ut en utviklingskontrakt med fokus på kompetanseutvikling.

2.     Medarbeidertilfredshet

Du kan utvikle en profil for å kartlegge den generelle medarbeidertilfredsheten i selskapet og å definere utviklingsløp på organisasjon, team eller personlig nivå.

3.     Kunnskaps tester.

Kartlegge kunnskapsnivå om egen bedrift; forretningside, visjon, mål, strategier for å sikre at man har fått med seg selskapets styringsverktøy. Kartlegge kunnskapshull. Plan for kompetanseutvikling.

4.     Ferdighetsutvikling

Ulike profilverktøy som kan benyttes eller videreutvikles.

Lederferdighetsprofil. Salgsferdghetsprofil. Serviceferdighetsprofil, FerdighetsProfiler knyttet til Sport og Toppidrett m.fl…

Effekt på lederrolle. Personlig utvikling. Samhandling/teamutvikling (fra oss og dere til ”vi-kultur”.

Improve Training Systems

Komplett og integrert system til å gjennomføre en målbar treningsprosess på alle nivåer i en organisasjon. Treningsøvelser bygges direkte inn i systemet basert på KPI`er og viktige fokusområder.

Målgruppe: Organisasjon. Team. Medarbeider, Kunde, Partner.

Online Treningsarena for prestasjonsutvikling og trening!

Eksempler på treningsprosesser:

Lederutvikling – Ledertrenings prosesser
Organisasjons- og Forretningsutvikling
Klubbutvikling
Salgsutvikling – Salgstrenings prosesser
Konsulentutvikling – Konsulenttrening
Teamutvikling – TeamTrening
Prestasjonsutvikling – Mental trening
Spiller- / Utøverutvikling
Train-The-Trainer / Trenerutvikling

Improve Rekrutterings System

Systemet lar deg gjennomføre en assessment av potensielle kandidater gjennom ulike profilverktøy som kan bygges i fht. hvilke egenskaper, kunnskaper, erfaring og personlighet/ferdigheter som kreves i stillingen. Kan også med fordel gjennomføres på referanser for å se gap mellom hva kandidatens selvevaluering opp mot en eller flere referanser.

Search Prosess
Utvelgelses Prosess
Referanse Prosess
Kvalitetssikring
Kontakt
Ta kontakt med oss på telefon 92804155 eller send oss en melding for å diskutere dine behov; vi ser frem i mot å høre fra deg!