Lederutvikling

  • Fornøyde medarbeidere = Ledere som lykkes!
  • Lederutvikling handler om å skape gode resultater gjennom seg selv og andre.
  • Lederskap som fremmer lagånd og felles ansvar.
  • Lederskap som setter krav og forventninger som skal innfris -–hver dag!
  • Lederskap som gjennom positive holdninger, adferd og kommunikasjon spiller en sentral rolle i utviklingen av en positive bedriftskultur der prestasjoner skapes og belønnes – hver dag.
  • Dyktige ledere som går foran og viser vei!
  • Ledelse er å skape positive resultater gjennom seg selv og andre!

I ResultatPartner skreddersyr vi en prosessbasert og målbar utviklingsprosess for din organisasjon.

Der UTVIKLING og TRENING går hånd i hanske; det er liten vits i å trene dersom det ikke skjer noen form for utvikling og der det ikke er utvikling er det vanskelig å definere hva som det skal trenes på:)

Nedenfor følger utviklingsmenyer.

Treningstemaer

Personlig utvikling – Personlig mestring – Selvledelse

Forretningsutvikling

Strategiutvikling

Train – The – Trainer / Sertifisering Improve Systems

Balansert målstyring

Prestasjonsutvikling

Salgsledelse

Serviceledelse

Omstillingsledelse

Teamutvikling

Rekruttering