Hvordan du vinner salget!

Mange har vært på utallige salgskurs hvor man ikke har hatt noe særlig utbytte av det. Årsakene kan være mange men vi tror mye av årsaken ligger i at innholdet ikke er tilpasset ditt egentlige behov, eller, at innholdet på kursene traff deltakerne forskjellig fordi man er på ulikt kompetansenivå, eller, for mye teori og lite praktisk trening, eller, kursholder ikke klarte å skape engasjement, entusiasme og en god læringseffekt. Sist men ikke minst; trolig fordi hele prosessen ikke lot seg måle eller bli overført til virkeligheten. Kjenner du deg igjen?

Det verste er at disse bortkastede kursene har skapt negative, varige spor i holdningene til deltakerne.

Vår erfaring er at de mest vellykkede treningsprosessene kjennetegnes ved at de går dypt nok til å skape varig, positiv motivasjon til å endre vaner, holdninger, struktur til noe som er bedre enn det var fra før.

Det andre er at det skjer mye når deltakere blir målt på egne prestasjoner mot egne, forankrede mål.

Mål som de selv eier!

Og .. det hjelper at treningen er 80% fokusert mot praktiske oppgaver og treningsøvelser som umiddelbart kan brukes ute der det skjer; hos kundene :)!

Mål

Kunne lede, styre og avslutte forhandlinger på en sikker måte.

Innhold

Mennesket bak kunden

Kundens kjøpssituasjon

Forhandlingsprosessens struktur, mål, trusler, muligheter og begrensninger

Mental styring; pluss og minus tanker som påvirker forhandlingsprosessen

Stress i forhandlingsarbeidet; om å mestre egen og motpartens situasjon

Å gjøre forretning med ulike mennesketyper; om å skape en god kjemi!

Kroppsspråk; hvordan tolke og mestre ulike kjøpssignaler og kjøpsmotstand

Å mestre ulike kommunikasjonsnivåer; 4 forhandlingsnivåer

Forhandlingsgruppen; formell eller uformell. Hvordan bygge opp riktig setting

Profesjonell opptreden; hvordan takle innvendinger og vanskelige forhandlere

Strategi og taktikk i forhandlingsarbeide

Innvendingstrening

Avslutningsteknikk

Rollespill – konkrete kundecaser med feedback (selger-kunde-observatør)