RELASJONSSALG

Mennesker kjøper mennesker; først og sist!

Det er ofte slik at den menneskelige faktoren er ditt fremste U.S.P. (Unike Salgs Poeng). Mennesker kjøper mennesker.

Dersom produkt og pris ellers er likt men kunden liker ditt åsyn bedre enn din konkurrent – vinner du!

Det kan være førsteinntrykket, en kommentar, en felles interesse (sport, trening, reise med mer..) som utgjør den lille, store forskjellen. Bare husk på at denne forskjellen ikke er pålagt – men ekte eller så blir den som regel gjennomskuet og kortvarig.

Da får du ikke en livsstidskunde. I disse sosiale medie tider der nesten alt er åpent for alle og enhver, 24/7, 365 dager i året; hvordan skaper, bygger og vedlikeholder du ditt nettverk? Hvordan skaper du verdi for ditt nettverk? Hvordan bidrar du tilbake?

Mål

Oppnå økt salg gjennom nettverk og strategisk relasjonssalg

Innhold

Utviklingstrender i kundelojalitet.

5 faser i utvikling av gode kundeforhold.

Kundens nettverk, posisjon og påvirkning.

Hvordan skape og pleie ambassadørkunder?

Kontaktstrategi; Hvordan oppsøke kundens nettverk?

Kreativitet og kunderelasjoner skaper resultater!

Offensiv og innovativ kundestrategi.

CRM; Kunde Relasjons Markedsføring i praksis

Intern markedsføring av egen kompetanse.

Hvordan finne interne ressurspersoner?

Hvordan påvirke interne ressurspersoner?